ISPM 15

SMHV logo NIEUWISPM 15 norm (export verpakking) en Aalbers Wilk Emballage

Aalbers Wilk Emballage:

  • is aangesloten bij SMHV (Stichting Markering Houten Verpakkingen) onder nummer NL-044
  • is volledig ingesteld op het leveren van pallets en houten verpakkingen die voldoen aan alle eisen die volgens de ISPM 15 norm gesteld worden

Geef bij uw bestelling aan dat u uw pallets en/of houten verpakkingen voor exportdoeleinden (export verpakking) gebruikt en wij zorgen voor de juiste certificering.

Wat is de ISPM 15 norm (export verpakking)

In de ISPM 15 norm zijn maatregelen vastgelegd om te garanderen dat levend ongedierte zich niet via houten verpakkingen verspreiden. Hiertoe is in 2003 de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) in opdracht van de Nederlandse overheid opgericht. SMHV geeft uitvoering aan het Markeringsprogramma in Nederland overeenkomstig de wereldstandaard Fytosanitaire Maatregelen Houten Verpakkingen (ISPM15). Inkopers en gebruikers van houten export verpakkingen wordt met ISPM15 probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd.

ISPM 15 geeft onder meer aan:

  • welke producten behandeld dienen te worden
  • de methoden die hier voor zijn toegestaan
  • de wijze waarop de markeringen op deze producten dient te worden aangebracht

De onder de ISPM 15 erkende maatregelen zijn de volgende:

  • warmtebehandeling (‘Heat Treatment’) van houten verpakkingen, gedurende minimaal 30 minuten bij een temperatuur van 56 graden in het hart van het hout
  • begassing met methylbromide op vastgelegde specificaties
  • voeren van een sluitende administratie om aan te kunnen tonen dat onze houten verpakkingen daadwerkelijk zijn gemaakt van behandeld hout

Welke landen hanteren eisen conform ISPM 15?

Op de website van de SMHV vindt u het actuele overzicht van landen met bijbehorende ISPM15 eisen. Klik hier als u naar de site van de SMHV wilt gaan om deze te bekijken.

Bestellen of meer informatie? Bel +31 (0)313 – 47 56 59 of vul het contactformulier in.